Obchodní podmínky e-shop Obchod VLASTA.cz

 

I. Úvodní ustanovení
1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem e-shopu Obchod VLASTA.cz, kterým je společnost Obchod VLASTA s.r.o., se sídlem U Bechyňské dráhy 1505, Tábor, PSČ 390 02, Česká republika, IČO: 07754329, DIČ: CZ07754329 (dále jen „provozovatel“) a zákazníkem (dále jen „zákazník“), při nákupu zboží prostřednictvím e-shopu obchodvlasta.cz.
1.2 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a upravovat. Nové podmínky nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na e-shopu.

II. Objednávka zboží
2.1 Zákazník objednává zboží výběrem zboží, jehož specifikace jsou uvedeny na internetových stránkách e-shopu, vložením zboží do nákupního košíku a vyplněním objednávkového formuláře.
2.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky z důvodu nedostupnosti zboží, chybného zadaní ceny nebo jiných podstatných důvodů. V takovém případě bude zákazník informován a případně mu bude nabídnuta alternativa.

III. Dodání zboží
3.1 Dodání zboží probíhá na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. 3.2 Dodací lhůta je s ohledem na členitost sortimentu individuální a vychází z aktuálních skladových zásob a kapacitních možností skladu.
3.3 Provozovatel nenese odpovědnost za zpoždění dodání způsobené dopravcem nebo jinými nepředvídatelnými událostmi.

IV. Platební podmínky
4.1 Zákazník má možnost platit za objednané zboží prostřednictvím platebních karet, bankovního převodu nebo jiných platebních metod uvedených na internetových stránkách e-shopu.
4.2 Platba je splatná v den objednání zboží, pokud není dohodnuto jinak.

V. Reklamace a záruka
5.1 Zákazník má právo na reklamaci vadného zboží v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
5.2 Reklamované zboží musí být zákazníkem odesláno zpět provozovateli společně s dokladem o provedené reklamaci.
5.3 Záruční doba je stanovena v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

VI. Ochrana osobních údajů
6.1 Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.
6.2 Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány výhradně pro účely vyřízení objednávek a budou uchovávány v souladu se zákonnými lhůtami.

VII. Závěrečná ustanovení
7.1 Vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.
7.2 V případě sporu mezi provozovatelem a zákazníkem, který nelze vyřešit mimosoudní cestou, je místně příslušným soudem soud soudního obvodu, v němž má provozovatel sídlo.
7.3 Tato obchodní podmínka nabývá účinnosti dne 1. března 2024.

Kontaktní informace provozovatele:
Obchod VLASTA s.r.o. U Bechyňské dráhy 1505 Tábor, 390 02 Česká republika
E-mail: obchod@obchodvlasta.cz
IČO: 07754329 DIČ: CZ07754329

Tato obchodní podmínka byla sestavena s platností k 1. březnu 2024.

 

Přihlásit odběr novinek

...už vám nikdy nic neunikne!!!