U Bechyňské dráhy 1505, Tábor 390 02

Agrobio Wuxal Kalcium 250ml listové hnojivo při nedostatku vápníku a stopových prvků

Agrobio Wuxal Kalcium 250ml listové hnojivo při nedostatku vápníku a stopových prvků

Agrobio Wuxal Kalcium 250ml listové hnojivo při nedostatku vápníku a stopových prvků

Kód produktu093
Hmotnost0,4600
EAN8594013421584
Balení0,0000
Množství na paletě0,0000
Speciální minerální kapalné hnojivo pro výživu plodin s vysokými nároky na vápník (ovoce, zelenina, réva, okrasné rostliny, aj.).
Dostupnost na hlavním skladě: Na dotaz
Dostupné množství na prodejnách: 5,0 ks

149,00 Kč

Cena bez DPH 123,14 Kč

Údaje o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
Speciální vysoce koncentrované minerální hnojivo pro většinu rostlin, zejména pro rostliny s vysokými nároky na vápník.

Obsah živin:
10 N (dusík) + 15 Ca (vápník) + 2 Mg (hořčík) + B (bór) + Cu (měď) + Fe (železo) + Mn (mangan) + Mo (molybden) + Zn (zinek)

Jak účinkuje?
 • vysoký obsah vápníku (Ca)
 • jen pro postřik na listy a plody (rostlinami je velmi rychle přijímáno a transportováno do míst, kde je ho nejvíce zapotřebí (listy a plody)
 • předchází výživovým poruchám
 • živiny jsou v chelátové vazbě = jsou rostlinami vemi snadno přijímány
 • bez ochranné lhůty (jedná se o hnojivo)


 • Pro jaké rostliny?
 • zelenina (rajčata, paprika, okurky, saláty, květák, endivie, celer, kapusta, aj.)
 • ovocné dřeviny a rostliny (jabloně, hrušně, třešně)
 • réva vinná
 • okrasné rostliny


 • Jak jej použít?
  jednoduchá aplikace zálivkou nebo postřikem na list a plody
  nemá žádnou ochranou lhůtu - aplikovat můžete až do konce sklizně (např. u zeleniny)
  podrobný návod k aplikaci najdete v záložce POUŽITÍ.

  Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Parametry

  • Sazba DPH
   21,00 
  • Objem
   1,00 ml

  Přihlásit odběr novinek

  ...už vám nikdy nic neunikne!!!